Khóa khách sạn SWRL8083Y

3.800.000

Khóa khách sạn SWRL8083Y là loại khóa chuyên dùng cho khách sạn, nhà khách và nhà nghỉ. Hay một cơ quan, tổ chức cần kiểm soát, quản lý các phòng 1 cách có tổ chức và hệ thống.

Call Now