Khóa thẻ khách sạn O’LOK HT-708

2.300.000

Khóa thẻ khách sạn O’LOK HT-708 là loại khóa chuyên dùng cho khách sạn, nhà khách và nhà nghỉ. Hay một cơ quan, tổ chức cần kiểm soát, quản lý các phòng 1 cách có tổ chức và hệ thống.

Call Now