Khóa từ khách sạn O’LOK HT-705

2.850.000

Khóa từ khách sạn O’LOK HT-705 là loại khóa chuyên dùng cho khách sạn, nhà khách và nhà nghỉ. Hay một cơ quan, tổ chức cần kiểm soát, quản lý các phòng 1 cách có tổ chức và hệ thống.

Call Now