Máy chấm công kiểm soát vào ra RONALD JACK F19

4.190.000

Máy chấm công kiểm soát RONALD JACK F19 là máy chấm công kiểm soát cửa có thương hiệu Malaysia. Tính năng chấm công kiểm soát lượng vào ra bằng vân tay.

Call Now