Máy kiểm soát vào ra RONALD JACK RJ550A

2.300.000

Máy kiểm soát vào ra RONALD JACK RJ550A là máy chấm công kiểm soát cửa có thương hiệu Malaysia. Tính năng chấm công kiểm soát lượng vào ra bằng vân tay.

Call Now