Module wifi remote Samsung

650.000

Module wifi remote Samsung là 1 bo mạch wifi được gắn trong khóa. Để kết nối giao tiếp giữa Khóa Samsung với Remote. Cho phép đóng mở khóa Samsung từ xa.

Call Now